autogasvoordeelberekeningprijzen en actiesverzonken tankg3_certificeringveiligheidcontact

LPG lunetten inbouw BV

Geschiedenis van Autogas

In de jaren vijftig werd er onderzocht of de benzine kon worden vervangen door schone alternatieven. Want men was er al achter gekomen dat dit niet zo kon doorgaan. Omdat: benzine wordt gewonnen uit olie. En de olievoorraad is eindig. En omdat de uitstoot van benzinegassen bijdraagt tot het broeikaseffect. En dat is een kwalijke zaak.
Daarom ging men om die reden gebruik maken van autogas ofwel LPG
Dit gebeurde echter op zeer beperkte schaal maar later, toen men milieubewuster ging worden, werd dit steeds meer en nog steeds gaat het aantal LPG gebruikers gestaag omhoog. Bovendien kan LPG ook gewonnen uit aardgas. En dit is naast steenkool de grootste fossiele brandstofvoorraad die we hebben. Aardgas gaat zo als het er nu voorstaat nog veel langer mee dan olie.

Bij de meeste brandstoffen moet nog een product worden toegevoegd om beter en vollediger tot ontbranding te komen. Bij LPG is dit niet het geval. LPG verbrand uit zichzelf al volledig, en is daarmee dus beter voor het milieu. Want er komen minder vervuilende stoffen uit de auto. Dat komt door dat LPG als enige de motor bereikt als een zuivere gasvorm. Daardoor komt LPG dus veel beter tot ontbranding dan de andere brandstoffen.

LPG heeft als enige van de drie soorten brandstof (diesel, benzine, LPG) geen zwaveloxide uitstoot. Dit is een enorm voordeel ten opzichte van de rest. Want zwavel draagt bij tot de zure regen en die tast het bos en de historische gebouwen weer aan. Zwaveloxide is ook vervelend voor de mens het kan chronische bronchitis veroorzaken. En het reukzintuig aantasten.