autogasvoordeelberekeningprijzen en actiesverzonken tankg3_certificeringveiligheidcontact

LPG lunetten inbouw BV

Autogas is veilig!

Autogas is een bijzonder veilige brandstof, mits de autogasinstallatie door een Rijksdienst voor het Wegverkeer (R.D.W.) erkend LPG-inbouwstation is ingebouwd. De eisen die de overheid stelt aan autogassystemen zijn zeer zwaar. Een LPG-tank in een auto staat onder een druk van minder dan acht bar, de Dienst voor het Stoomwezen test iedere autogastank echter bij een druk van maar liefst dertig bar!

Vele veiligheidsvoorzieningen

Iedere goedgekeurde en deskundig ingebouwde autogasinstallatie beschikt over een scala van veiligheidsvoorzieningen. De gastoevoer wordt bijvoorbeeld automatisch afgesloten op het moment dat de motor wordt afgezet of per ongeluk afslaat. Om te voorkomen dat de druk in de gastank te hoog kan oplopen, is iedere LPG-tank vanaf 1984 voorzien van een 80% vulbegrenzer. Doordat een tank voor maximaal 80% gevuld kan worden, heeft het gas meer dan voldoende gelegenheid om uit te zetten.

Afblaasbeveiliging

Op het moment dat een auto om wat voor reden dan ook in de brand vliegt, zal de druk in de autogastank door de hoge temperatuur snel op willen lopen. In dit geval treedt automatisch een afblaasbeveiliging in werking, waardoor de druk in de tank snel wordt afgebouwd. Door al deze beveiligingen is de kans op ongevallen eigenlijk nihil. Toch voegen de producenten van autogas voor nog meer extra zekerheid een reukstof aan het reukloze gas toe, waarmee u zou worden gewaarschuwd als uw tankinstallatie lekt.

Voor autogas geldt net als voor alle andere brandstoffen: zorg voor een goede ventilatie van uw garage!

TNO-onderzoek: LPG veiliger dan benzine

In verschillende landen zijn parkeergarages en soms ook tunnels taboe voor een auto met een LPG-tank.

TNO concludeerde na een onderzoek echter, dat deze verboden onterecht zijn. Volgens het toonaangevende onderzoekscentrum bedraagt het verwachte aantal ongevallen per 1 miljoen auto's die een jaar lang geparkeerd staan voor LPG-voertuigen 0,4 tot 0,5. Voor benzine-auto's kwam TNO tot 0,6 ongevallen per 1 miljoen voertuigen.